Legislatie case de marcat

Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligați:     

    d) să  încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conținând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul  şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să  asigure menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, clauze privind daunele la care sunt îndreptățiți utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor; 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OUG_91_2014.pdf