HG 479

(1) Operaţiile prevăzute la art. 106 alin. (2) lit. b) - d) se fac gratuit în perioada de garanţie, iar în perioada de postgaranţie contra cost, pe bază de contract încheiat de utilizator cu unitatea de service acreditată.

(4) Refuzul expres sau tacit al utilizatorului de a încheia contracte de service pentru perioada de postgaranţie echivalează cu renunţarea voluntară la utilizarea acelui aparat de marcat electronic fiscal şi adoptarea deciziei de a achiziţiona un alt tip de aparat.

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/domeniispecific/HG479_2003.pdf)